unicreditbank.linesponsor.ba
Prijava
 
UPUTSTVO - INSTRUKCIJE
Pod terminom Projekt u procesu apliciranja za sponzorstvo/donaciju podrazumijeva se bilo koja vrsta aktivnosti koja zadovoljava zadate kriterije KOMPANIJE. Da bi vaš zahtjev za sponzorstvo/donaciju bio odobren od strane KOMPANIJE neophodno je da zadovolji propisane kriterije iskazane za postizanje jasnih poslovnih i marketinških interesa i ciljeva.

Pažljivo razlučite koji profil projekta (aplikativne forme) vam najviše odgovara, te dali Vaš zahtjev spada u kategoriju DONACIJA ili SPONZORSTVA.Različiti profili projekata podrazumijevaju i primjenjuju različite kriterije za eventualno odobrenje.

Pregledajte profil aplikacije prije nego što pristupite procesu apliciranja. Ako je potrebno printajte aplikativnu formu te pokušajte obezbijediti sve neophodne informacije potrebne za kvalitetno ispunjavanje aplikacije.

Pokušajte odgovoriti na što više pitanja tokom procesa apliciranja. Što više tačnih i konkretnih odgovora, to je više mogućnosti da vaša aplikacija bude kvalitetno ocijenjena. Posebno obratite pažnju na polja koja zahtjevaju unos podataka vezanih uz datume ili finansijsku vrijednost.

Ukoliko nemate tačnu informaciju ostavite polje za upis prazno, to je korektnije nego da unosite neprovjerene informacije. Ako je polje za upis obligatorno upišite NEMA PODATAKA i to je korektnije nego unositi neprovjerene informacije.

Stavite se u poziciju onih koji pregledavaju vašu aplikaciju. Šta bi se sve trebalo znati o nekom projektu/aplikaciji? Dali je uopće korektno slati aplikaciju za projekt o kojem ni sami eventualno nemate sve informacije.