unicreditbank.linesponsor.ba
Prijava
 
PRAVNA POJAŠNJENJA
Vlasništvo

Web portal LINESPONSOR® – web operativni aplikativni software DCP.P – data colection portal.platform) za prijem, procesuiranje i menadžment sponzorskih/donacijskih aplikacija i svi njegovi sastavni elementi, operativan je od strane kompanija Mreža d.o.o. Produkcija & Marketing, Sarajevo i Team Consulting d.o.o. Sarajevo i nalazi se u njihovom isključivom vlasništvu.

Copyright

Sva prava u vezi sa sadržajem i grafičkim elementima, ilustracijama, kao i drugim sastavnim dijelovima koji se u bilo kojem obliku nalaze na našoj web stranici su zadržana. Pojedini dijelovi se mogu reproducirati u nekomercijalne svrhe, uz isključivu saglasnost vlasnika, te poštujući pri tome sve zakonske norme i upozorenja o autorskim pravima. Sadržaji web stranice se ne smiju kopirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Pravila korištenja

Korisnici Web portala LINESPONSOR® su dužni da redovno čitaju pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem LINESPONSOR® portala, ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u potpunosti Korisnici se obavezuju se da neće: • uploadati ili širiti sadržaje zaštićene autorskim pravima • uploadati datoteke koji sadržavaju viruse, crve, trojane ili bilo kakav software koji nanosi štetu • lažno se predstavljati u svrhu prijevare ili obmane drugog korisnika

Zaštita privatnosti

LINESPONSOR® štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. LINESPONSOR® se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke prikupljene od korisnika tokom korištenja portala, te da se sve informacije prikupljene putem site-a koriste isključivo u svrhu apliciranja prema partnerima, a u skladu sa uslovima o privatnosti i sigurnosti partnera. LINESPONSOR® se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila LINESPONSOR® portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Registrirani korisnici

Registriranjem na LINESPONSOR® portal korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati login na osnovu kojeg će mu biti dodijeljen pristupni pasword. LINESPONSOR® nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje unose registrirani korisnici. Za sve sadržaje pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. LINESPONSOR® zadržava pravo da pojedinom korisniku zabrani korištenje portalom ili dijelom portala, ukoliko se ustanovi da je korisnik kršio pravila. Korisnik je dužan odmah prijaviti LINESPONSOR® - tehničkoj podršci neovlašteno korištenje njegovog accounta. LINESPONSOR® ne može se smatrati odgovornim za neovlašteno korištenje accounta, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Linkovi na spoljne stranice

LINESPONSOR® portal sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. LINESPONSOR® linkove objavljuje u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala

Modifikovanje i promjene pravila

LINESPONSOR® zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modifikuje pravila.O važnim promjenama i dopunama portala LINESPONSOR® može obavijestiti korisnike putem emaila ili objavljivanjem na portalu. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na LINESPONSOR® portalu smatra se da su korisnici upoznati sa najnovijim pravilima.